Atlas van Nederland

Werken

Interregionale pendel 1977 - 1985

 

De Randstad springt uit deze kaart naar voren als een wirwar van pijlen, niet alleen van suburbane gebieden naar de grote steden, maar ook in tegengestelde richting soms. Tussen de grote stadsgewesten bestaat een intensieve uitwisseling van forensen. Naar de Randstad toe staan in Noord-Brabant en Gelderland pijlen aangegeven. De Randstedelijke arbeidsmarkt is groter dan de Randstad zelf. Elders in het land zijn grote werkcentra te herkennen (bijvoorbeeld de stad Groningen), maar veelal is van gelijkwaardige uitwisseling tussen gebieden sprake. 

 

 

oververtegenwoordiging > 120 (Nederland = 100) per beroepssector per COROP-gebied

 

 

bron: Atlas van Nederland, deel 8: Werken, 1990

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland