Atlas van Nederland

Werken

Oververtegenwoordiging van de werkzame beroepsbevolking naar beroepssector en geslacht, 1985

 

Vakspecialisten zijn vooral in Den Haag en Amsterdam - en het tussenliggende gebied - duidelijk oververtegenwoordigd door mannen. Voor vrouwen is dit alleen zo in de steden met een hoog aandeel verzorgende diensten, zoals Groningen, Arnhem / Nijmegen en Amsterdam. Administratieve en commerciŽle functies zijn ook Randstadgebonden (inclusief Flevoland). Voor dienstverlenende functies geldt dit ook, zij het dat de kans op werk voor vrouwen in enkele rurale gebieden zich sterk tot deze functies beperkt (bijvoorbeeld Zeeland en Zuidwest-Friesland). De industrieberoepen zijn sterk in het zuiden en oosten van het land oververtegenwoordigd, vooral voor mannen. Eenzijdige industriegebieden als Delfzijl, VeenkoloniŽn, IJmond en Zaanstreek springen er uit. 

 

 

oververtegenwoordiging > 120 (Nederland = 100) per beroepssector per COROP-gebied

 

 

bron: Atlas van Nederland, deel 8: Werken, 1990

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland