Atlas van Nederland

Werken

Personen werkzaam in het bank- en verzekeringswezen en de zakelijke diensten, 1985

 

Het ruimtelijk patroon van de bedrijfstakken is voor de gehele werkzame beroepsbevolking weergegeven. 

 

 

afwijkingen ten opzichte van het Nederlands gemiddelde

 Nederlands gemiddelde = 100 

 

bron: Atlas van Nederland, deel 8: Werken, 1990

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland