Atlas van Nederland

Werken

Personen werkzaam in de bouw, 1985

 

Het ruimtelijk patroon van de bedrijfstakken is voor de gehele werkzame beroepsbevolking weergegeven. 

 

 

afwijkingen ten opzichte van het Nederlands gemiddelde

 Nederlands gemiddelde = 100 

 

bron: Atlas van Nederland, deel 8: Werken, 1990

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland