Atlas van Nederland

 

 

Deel 8

Werken

 

Hoe leven de mensen?

 

Mensen richten hun leven in. Zij zoeken een woning, werken voor de kost, besteden hun geld en trekken er op uit in hun vrije tijd. De Nederlandse samenleving kan worden gekenschetst als een verzorgingsstaat, waarin aan voorzieningen als winkels, scholen, ziekenhuizen en dergelijke groot belang wordt gehecht. De woningnood stond lange tijd boven aan de lijst van maatschappelijke problemen en is voor velen nog actueel.

 

Werken belicht in talrijke kaarten alle facetten van arbeid en werkloosheid. De problemen op de arbeidsmarkt zijn snel van karakter veranderd. Regionale verschillen in werkloosheid zijn markant. Afhankelijk van leeftijd, geslacht en opleidingsniveau verschillen de kansen op een baan onmiskenbaar. Wie doet welk werk? Deze vraag brengt allerlei kenmerken van arbeid in bedrijven en andere werkkringen in het beeld. Het woon-werkverkeer, het zogenaamde forensisme, komt uitvoerig ter sprake.

 

bron: Atlas van Nederland, Proefdeel, 1984 (Prof. Dr. M. de Smidt)  

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland