Inhoud
Werken
Beroepsbevolking naar geslacht en aandeel in de bevolking
Personen werkzaam in de industrie
Personen werkzaam in de bouw
Personen werkzaam in de handel
Personen werkzaam in de transportsector
Personen werkzaam in het bank- en verzekeringswezen en de zakelijke diensten
Personen werkzaam in de overige maatschappelijke diensten
Oververtegenwoordiging van de werkzame beroepsbevolking naar beroepssector en geslacht
Interregionale pendel 1977 - 1985
Mannelijke beroepsbevolking naar laatst behaald onderwijsdiploma
Vrouwelijke beroepsbevolking naar laatst behaald onderwijsdiploma
Langdurig werklozen
Aantal werklozen per gemeente
Arbeidsongeschikten
Personen met een niet-Nederlandse nationaliteit naar landsdeel
Aantal AAW- en AOW-uitkeringen per 1.000 inwoners van 15 - 65 jaar per gemeente
Aantal WW-uitkeringen per 1.000 inwoners van 15 - 65 jaar per gemeente
Gemiddeld inkomen per economisch geografisch gebied
Inkomensmutaties per economisch geografisch gebied
Gemiddeld vermogen per vermogensbezitter per gemeente
Aantal miljonairs per 1.000 inkomenstrekkers per gemeente