Atlas van Nederland

Recreatie

Relatieve mogelijkheden voor de sportvisserij

 

Een confrontatie van de vraag naar en het aanbod van recreatieplaatsen. Omdat er momenteel echter signalen zijn dat de deelneming aan het sportvissen, en dus de vraag naar visplaatsen, in tegenstelling tot eerdere verwachtingen sterk teruggelopen zijn (tijdelijk of permanent?) is er hier van afgezien om tekorten en overschotten expliciet aan te geven. Het aanbod van visplaatsen is vastgesteld door per gemeente te bepalen hoeveel kilometer oever (van binnenwateren, en van zee- en kustwateren) potentieel bevisbaar is. Ook hier kon geen rekening worden gehouden met aantrekkelijk heid van het aanbod van recreatievoorzieningen. De bootvisserij is bij deze vraag-aanbodconfrontatie buiten beschouwing gebleven. Ten dele is dit een verklaring voor de uit het kaartbeeld naar voren komende geringe mogelijkheden voor de sportvisserij in het Friese Merengebied: er is daar wel veel water maar relatief weinig bevisbare oeverlengte. 

 

 

mogelijkheden voor de sportvisserij

 

bron: Atlas van Nederland, deel 7: Recreatie, 1986

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland