Atlas van Nederland

Recreatie

Relatieve mogelijkheden voor landrecreatie

 

Een vraag-aanbodconfrontatie. Er is sprake van tekortsituaties in het westen en noorden van het land, terwijl overschotten zich - zoals verwacht - voordoen in het oosten en zuiden. Het tekort in Zuid-Limburg is echter opvallend. Bij de confrontatie met de vraag kon hier wel rekening worden met toegankelijkheid en ontsluiting. 

 

 

verhouding tussen aanbod aan en vraag naar plaatsen voor landrecreatie

 

bron: Atlas van Nederland, deel 7: Recreatie, 1986

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland