Atlas van Nederland

Recreatie

Relatieve mogelijkheden om te zwemmen en zonnen

 

Op bassis van de verhouding tussen aanbod en vraag op een maatgevende dag wordt hier aangegeven waar er in Nederland relatief meer of minder plaats is voor een recreant om te zwemmen en zonnen in openluchtzwembaden, strandbaden, en dergelijke. De vraag, die uiteraard afhankelijk is van het weer en voorts varieert per seizoen en per dag, is berekend op basis van onderzoeksresultaten. De vraag is niet alleen afkomstig van de inwoners van een bepaald gebied, maar ook van de gebruikers van de in dat gebied gelocaliseerde verblijfsaccommodaties. Naast deze relatieve gegevens is voor de beleidsinstanties ook de absolute omvang van met name de tekorten in bepaalde gebieden van belang. 

 

 

verhouding tussen aanbod aan en vraag naar voorzieningen om te zwemmen en zonnen

 

bron: Atlas van Nederland, deel 7: Recreatie, 1986

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland