Atlas van Nederland

Recreatie

Stedeijk groen, 1983

 

Parken en plantsoenen zijn in de CBS-Bodemgebruiksstatistiek onderscheiden als terreinen die voor het publiek zijn opengesteld en die voor meer dan de helft bestaan uit onder meer gazons, speel- en ligweiden, paden, bossages en waterpartijen. Bossen die door hun ligging te mindden of aan de rand van de bebouwing nagenoeg dezelfde functie hebben als de meer gecultiveerde parken en plantsoenen (bijvoorbeeld Mastbos (Breda), Haagse Bos en Amsterdamse Bos) zijn in de Bodemgebruiksstatistiek ondergebracht bij een andere categorie. Met de aanwezigheid van dergelijke bossen is bij de totstandkoming van deze kaart geen rekening gehouden. 

 

 

aantal hectare parken en plantsoenen per 1.000 inwoners

 

bron: Atlas van Nederland, deel 7: Recreatie, 1986

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland