Atlas van Nederland

Recreatie

Verblijfsrecreatieve voorzieningen, aanbod en intensiteit, 1983

 

In deze kaart wordt het aanbod weergegeven van verblijfsrecreatieve voorzieningen per toeristengebied. In de ondergrond van de kaart is het aantal slaapplaatsen per 1.000 inwoners weergegeven. Dit is gedaan omdat de aanwezigheid van verblijfsrecreatieve voorzieningen verschillende sociale implicaties kan hebben voor de bewoners van een gebied (bijvoorbeeld op een Waddeneiland in zomer en winter).

 

 

aantal slaapplaatsen per 1.000 inwoners per toeristengebied

 

bron: Atlas van Nederland, deel 7: Recreatie, 1986

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland