Atlas van Nederland

Recreatie

Watersport, 1981

 

Deze kaart heeft alleen betrekking op de plaatsgebonden grote watersport en niet op de doorgaande recreatievaart, waarbij één of meerdaagse tochten gemaakt worden en het vaargebied rondom de thuishaven wordt verlaten. De omvang van de cirkelsymbolen is gerelateerd aan de door het Ministerie van Landbouw en Visserij aangegeven capaciteit van de beleidsmatig onderscheiden vaargebieden voor pleziervaartuigen voor de grote watersport. De kleurtinten in de symbolen geven een indicatie van de mate waarin de capaciteit wordt overbenut of onderbenut.

 

 

 

bron: Atlas van Nederland, deel 7: Recreatie, 1986

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland