Atlas van Nederland

Recreatie

Aanbod aan voorzieningen voor de landrecreatie

 

In deze kaart is door middel van symbolen van verschillende grootte per gebied van 4.500 x 4.500 meter aangegeven hoeveel personen er per dag landrecreatie kunnen bedrijven. Het gaat daarbij om recreatie-activiteiten als wandelen, fietsen, toerrijden, paardrijden, het verblijven op een speel- en ligweide of op een dagcamping of picknickplaats. De capaciteit is berekend op basis van normgetallen die door het Ministerie van Landbouw en Visserij worden gehanteerd voor een zevental in de CBS-Bodemgebruiksstatistiek onderscheiden eenheden: nat natuurlijk terrein (0,5), droog natuurlijk terrein (2), overig agrarisch gebruik en glastuinbouw (0,2), bos (3), bos met recreatieve hoofdfunctie (10), parken en plantsoenen (10), dagrecreatieve objecten en terreinen (100) (tussen haakjes de capaciteitsnormen voor de landrecreatie uitgedrukt in personen per hectare per dag, voor dagtochten van twee uur en langer). Met toegankelijkheid, ontsluiting, en dergelijke kon hier geen rekening worden gehouden.

 

 

bron: Atlas van Nederland, deel 7: Recreatie, 1986

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland