Atlas van Nederland

Recreatie

IJsdagen

 

Gelet op het belang van de factor weer voor de openluchtrecreatie is het interessant om te constateren, dat er in een klein land als Nederland nog betrekkelijk grote regionale verschillen optreden in het gemiddeld jaarlijks aantal warme en koude dagen. Temperatuur is echter slechts één aspect: voor het bedrijven van openluchtrecreatie zijn ook de andere weerselementen van belang, zoals neerslag, wind en zonneschijn. Om schaatstochten op natuurijs te kunnen rijden, moeten de weersomstandigheden op een aantal achtereenvolgende dagen zodanig zijn dat zich een voldoende dikke laag ijs kan vormen. En dat is niet eens elk jaar het geval; vandaar bijvoorbeeld de Elfstedenkoorts.

 

 

aantal dagen per jaar met een maximum temperatuur <= 0,0 °C

 

bron: Atlas van Nederland, deel 7: Recreatie, 1986

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland