Atlas van Nederland

 

 

Deel 7

Recreatie

 

Hoe leven de mensen?

 

Mensen richten hun leven in. Zij zoeken een woning, werken voor de kost, besteden hun geld en trekken er op uit in hun vrije tijd. De Nederlandse samenleving kan worden gekenschetst als een verzorgingsstaat, waarin aan voorzieningen als winkels, scholen, ziekenhuizen en dergelijke groot belang wordt gehecht. De woningnood stond lange tijd boven aan de lijst van maatschappelijke problemen en is voor velen nog actueel.

 

Recreatie laat zien waar welke vormen van recreatie plaatsvinden, welke voorzieningen tot stand zijn gebracht en wat er op het gebied van beleid en beheer is ondernomen. Naast landrecreatie mag de oever- en waterrecreatie zich in een snel toenemende populariteit verheugen. Voor alle vormen van recreatie moesten steeds meer voorzieningen worden geschapen. Op vele plaatsen zijn grote complexen met vakantiebungalows verrezen. Ook kwamen er eenvoudiger voorzieningen tot stand, zoals weiden voor dagcampings, wandelpaden en visplaatsen. Zowel de overheid als vele particuliere organisaties zijn bij de schepping van deze voorzieningen betrokken.

 

bron: Atlas van Nederland, Proefdeel, 1984 (Prof. Dr. M. de Smidt)  

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland