Inhoud
Recreatie
Enige belangrijke recreatiemogelijkheden
Toeristengebieden in Nederland
IJsdagen
Warme dagen
Zomervakanties van buitenlanders in Nederland
Zomer- en wintervakanties van Nederlanders in het buitenland
Aanbod aan voorzieningen voor de landrecreatie
Watersport
Verblijfsrecreatieve voorzieningen, aanbod en intensiteit
Stedelijk groen
Relatieve mogelijkheden om te zwemmen en zonnen
Relatieve mogelijkheden voor landrecreatie
Relatieve mogelijkheden voor de sportvisserij