Atlas van Nederland

Recreatie

Enige belangrijke recreatiemogelijkheden

 

Locatie van enige belangrijke dagrecreatieve voorzieningen. Opvallend is de veelal ongelijkmatige spreiding. Het merendeel van de aangelegde recreatiegebieden is bijvoorbeeld te vinden in het westen. Als gevolg van de omvangrijke vraag (hoge bevolkingsdichtheid) en het relatief geringe recreatieve aanbod (met name wat natuurlijke mogelijkheden betreft) is daar door de overheid de aanleg van recreatiegebieden sterk gestimuleerd.

 

 

toeristische route (ANWB)

1. Noord-Veluwe
2. Midden-Veluwe
3. Zuid-Veluwe
4. Hondsrug
5. Friese Meren
6. Westerschelde
7. Mergelland
8. Ommelanden
9. Salland
10. Beek en Brink
11. Hollands Midden
12. Kempen
13. Noord Twente
14. Friese Wouden
15. Lek en Linge
16. IJssel en Berkel
17. Slinge
18. Hollands Noorden
19. Koggen
20. Midden-Zeeland
21. Noordenveld
22. Middenveld
23. Lek en IJssel
24. Gelderse Vallei
25. Schouwen-Duiveland
26. Noordwest-Overijssel
27. West-Brabant
28. Gelre - Gulick
29. Westergo
30. Friese Terpen
31. Maasland
32. Peel en Maas
33. Zuid Twente
34. Eems-Dollard
35. Zeebodem (inclusief Schokland)
36. Rotterdamse Haven
37. Dijk en Duin
38. Bollenstreek
39. Hamaland
40. Maas - Schwalm - Nette
41. Dr. Picard
42. Taxandria
43. Westerwolde-Hümmling
44. Limburgia
45. Zuidenveld

lange-afstand-wandelpad

1. Flevo - Schoklandpad
2. Drentepad
3. Overijsselpad
4. Gelrepad
5. Hanzeweg
6. Hessenweg
7. Marskramerweg
8. Noordzeeroute
9. Waterlandpad
10. Heuvelrugroute
11. Maas-Rijnpad
12. Noordzee - Limburg
13. Noordzee - Rivièra
14. Visserspad
15. Oeverloperpad
16. Lingepad
17. Zuiderzeepad
18. Pieterpad
19. Zwerfsteenroute
20. Peellandpad
21. Krekenpad
22. Brabants Kempen- en Vennepad
23. Noordzee - Limburg
24. Groene-rivier-variant

 

bron: Atlas van Nederland, deel 7: Recreatie, 1986

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland