Atlas van Nederland

Voorzieningen

Bezoeken aan podiumkunsten per provincie, seizoen 1983 / 1984

 

De populariteit van de verschillende podiumkunsten vertoont grote regionale verschillen. Muziektheater trekt in de westelijke provincies bijna dubbel zoveel bezoekers als theater.

 

 

aantal bezoeken per 1.000 inwoners

Nederland gemiddeld: 612 bezoeken per 1.000 inwoners

 

bron: Atlas van Nederland, deel 6: Voorzieningen, 1988

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland