Atlas van Nederland

Voorzieningen

Tandartsendichtheid, 1984

 

In de Randstad, met name in het noordelijke deel, zijn de hoogste tandartsdichtheden te vinden. Dit tandartsrijke gebied loopt via de Utrechtse Heuvelrug door tot Arnhem en omgeving. In de dunbevolkte provincies Friesland en Zeeland worden de laagste dichtheden gevonden.

 

 

aantal tandartsen per 10.000 inwoners

gemiddelde Nederland: 3,67

 

bron: Atlas van Nederland, deel 6: Voorzieningen, 1988

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland