Atlas van Nederland

Voorzieningen

Huisartsendichtheid, 1986

 

De verdeling van de 6.138 zelfstandig gevestigde huisartsen over Nederland laat zien dat de grote steden verhoudingsgewijs het best zijn voorzien. De in het vestigingsbesluit genoemde norm van een huisarts per 2.350 inwoners is voor Nederland als geheel vrijwel bereikt.

 

 

aantal huisartsen per 10.000 inwoners

gemiddelde Nederland: 4,22

 

bron: Atlas van Nederland, deel 6: Voorzieningen, 1988

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland