Atlas van Nederland

Voorzieningen

Relatieve overschotten en tekorten in de horeca, 1986

 

In deze kaart is aangegeven hoe groot het verschil is tussen het werkelijk aantal horeca-vestigingen per provincie en het aantal dat er aanwezig zou zijn geweest, als deze naar evenredigheid van de bevolkingsomvang verdeeld zou zijn over de provincies. Uiteraard moeten de aldus berekende en in vierkanten weergegeven overschotten en tekorten gezien worden in het licht van de variërende bevolkingsomvang van de provincies. Zo is het overschot van ruim 100 café's in Zeeland vergelijkbaar met het overschot van ruim 600 in Noord-Brabant, dat zes keer zoveel inwoners heeft. De zeer uiteenlopende positie van Amsterdam komt slechts gedeeltelijk tot uitdrukking in de diagram van de provincie Noord-Holland. De ondergrond van de kaart geeft in vijf kleurgradaties per provincie aan in welke mate het totaal van de oppervlakte van de horeca-vestigingen per inwoner afwijkt van het landelijk gemiddelde (0,32 m2 per inwoner; daarin zijn ook hotels en andere vormen van horeca begrepen die niet in de diagrammen opgenomen zijn). De vergelijking van de vierkanten met de ondergrond zegt iets over de gemiddelde omvang van de etablissementen. Zo heeft Noord-Holland weliswaar voor alle soorten horeca overschotten, maar desondanks per inwoner een relatief geringe oppervlakte.

 

 

 

bron: Atlas van Nederland, deel 6: Voorzieningen, 1988

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland