Atlas van Nederland

Voorzieningen

Winkelcentra en meubelboulevards

 

Geplande winkelcentra kwamen in Nederland op na de Tweede Wereldoorlog. Vooral in de jaren zestig werden er veel geopend (een derde van alle in 1986 bestaande centra). Ruim de helft van de centra is kleiner dan 20.000 m2. Meubelboulevards vormen een recenter verschijnsel. Op de kaart zijn zowel de perifeer gelegen concentraties van meubelzaken aangegeven als de grote solitaire vestigingen.

 

 

 

bron: Atlas van Nederland, deel 6: Voorzieningen, 1988

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland