Atlas van Nederland

Voorzieningen

Non-food winkels in verhouding tot inwoneraantal per gemeente, 1986

 

Naarmate plaatsen een belangrijker verzorgende functie hebben neemt het aantal winkels in duurzame goederen toe, terwijl het aantal winkels in dagelijkse goederen (per 1.000 inwoners) nauwelijks verandert. Daardoor is de verhouding tussen non-food winkels en food-winkels een belangrijke indicatie voor de verzorgende functie. In de kaart zijn de afwijkingen van de gemiddelde verhouding in Nederland weergegeven. Hoe donkerder, hoe sterker de verzorgende functie.

 

 

afwijkingen van het gemiddeld aantal non-food winkels per 1.000 inwoners, index Nederland = 100

gemiddeld aantal non-food winkels per 1.000 inwoners in Nederland = 6,4

 

bron: Atlas van Nederland, deel 6: Voorzieningen, 1988

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland