Atlas van Nederland

 

 

Deel 6

Voorzieningen

 

Hoe leven de mensen?

 

Mensen richten hun leven in. Zij zoeken een woning, werken voor de kost, besteden hun geld en trekken er op uit in hun vrije tijd. De Nederlandse samenleving kan worden gekenschetst als een verzorgingsstaat, waarin aan voorzieningen als winkels, scholen, ziekenhuizen en dergelijke groot belang wordt gehecht. De woningnood stond lange tijd boven aan de lijst van maatschappelijke problemen en is voor velen nog actueel.

 

Voorzieningen toont de regionale verscheidenheid in verzorging en de plaats van de afzonderlijke stedelijke centra op de ladder van het voorzieningenpakket. In het stelsel van voorzieningen blijkt zich bij nadere bestudering een ruimtelijke hiėrarchie af te tekenen. Regionale verschillen in welzijn worden veelal gemeten aan de hand van beschikbare voorzieningen voor de bevolking. Uiteraard is ook op dit terrein het overheidsbeleid in discussie. In kleine dorpen streeft men ernaar de meest elementaire voorzieningen te behouden en ook kleine steden trachten, in een tijd van bezuinigingen, bijvoorbeeld voortgezet onderwijs of een een ziekenhuis niet te verliezen. Nauw aansluitend op de beschikbaarheid van voorzieningen is de behoefte aan recreatie belangrijk geworden.

 

bron: Atlas van Nederland, Proefdeel, 1984 (Prof. Dr. M. de Smidt)  

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland