Inhoud
Voorzieningen
Verzorgingskernen
Non-food winkels in verhouding tot inwoneraantal per gemeente
Winkelcentra en meubelboulevards
Relatieve overschotten en tekorten in de horeca
Aantal opnamen in een ziekenhuis per 100 inwoners, per gemeente
Huisartsendichtheid
Tandartsendichtheid
Deelname aan het wetenschappelijk onderwijs
Bezoeken aan podiumkunsten per provincie
Bioscopen: zitplaatsen en bezoeken
Musea en museumbezoek per provincie en in de 3 grote steden
Openbare bibliotheekvoorzieningen
Sportvoorzieningen per provincie