Atlas van Nederland

Wonen

Regionale woonvoorkeur

 

De waardering voor het eigen woongebied vertoont grote regionale verschillen. In West- en Noordoost-Nederland zou een grote meerderheid van de bevolking liever in een andere regio wonen dan de huidige.

 

 

In een land met de beperkte ruimtelijke mogelijkheden als Nederland zijn aan de realisering van woonwensen vaak grenzen gesteld. Dit geldt ook voor de regionale woonvoorkeuren. De huisvestingsmogelijkheden van aantrekkelijke regio's, zoals die in Midden-Nederland, staan in geen verhouding tot de belangstelling hiervoor.

 

 

bron: Atlas van Nederland, deel 5: Wonen, 1984

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland