Atlas van Nederland

Wonen

Doorstromers, 1977 / 1978

 

De meeste starters worden na verloop van tijd doorstromers. De kaarten laten zien dat het doorstromen vaak niet in dezelfde gebieden plaatsvindt als het starten. Behalve de ontwikkeling van de huishoudens, bijvoorbeeld qua omvang, leeftijd en de daarmee verbonden toegangsmogelijkheden tot aantrekkelijk geachte delen van de woningvoorraad, draagt ook het plaatselijk sterk verschillende woningaanbod bij tot de verklaring van de regionale verschillen tussen omvang van de groepen starters en doorstromers.

 

 

percentage van alle huishoudens

 

bron: Atlas van Nederland, deel 5: Wonen, 1984

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland