Atlas van Nederland

Wonen

Woningmarktsectoren, 1977 / 1978

 

De spreiding van de drie onderscheiden woningmarktsectoren over Nederland is het resultaat van een samenspel van factoren zoals de periode waarin de woningvoorraad tot stand is gekomen, het gemeentelijk bouwbeleid, grondprijzen, draagkracht van de bevolking, enzovoort.

 

 

a. gemeente- en corporatiewoningen

 

percentage van de woningvoorraad 

 

 

b. particuliere huurwoningen

 

percentage van de woningvoorraad 

 

 

c. koopwoningen

 

percentage van de woningvoorraad 

 

bron: Atlas van Nederland, deel 5: Wonen, 1984

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland