Atlas van Nederland

Wonen

Oververtegenwoordiging van woningmarktsectoren, 1977 / 1978

 

De spreiding van de drie onderscheiden woningmarktsectoren over Nederland is het resultaat van een samenspel van factoren zoals de periode waarin de woningvoorraad tot stand is gekomen, het gemeentelijk bouwbeleid, grondprijzen, draagkracht van de bevolking, enzovoort.

 

 

oververtegenwoordiging van 

 

bron: Atlas van Nederland, deel 5: Wonen, 1984

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland