Atlas van Nederland

Wonen

Bestand aan woningen gebouwd vr 1945, in 1977 / 1978

 

Er doen zich belangrijke regionale verschillen in woningkenmerken voor op twee niveaus. Ten eerste blijkt dat in een stadsgewest de kenmerken van de woningen in de centrale stad meestal sterk verschillen van die in de omliggende gemeenten. In de tweede plaats is ook op het niveau van heel Nederland sprake van grote regionale tegenstellingen.

 

 

percentage van de woningvoorraad 

 

bron: Atlas van Nederland, deel 5: Wonen, 1984

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland