Atlas van Nederland

 

 

Deel 5

Wonen

 

Hoe leven de mensen?

 

Mensen richten hun leven in. Zij zoeken een woning, werken voor de kost, besteden hun geld en trekken er op uit in hun vrije tijd. De Nederlandse samenleving kan worden gekenschetst als een verzorgingsstaat, waarin aan voorzieningen als winkels, scholen, ziekenhuizen en dergelijke groot belang wordt gehecht. De woningnood stond lange tijd boven aan de lijst van maatschappelijke problemen en is voor velen nog actueel.

 

Wonen geeft in woord en beeld een indruk van het doen en laten op de woningmarkt, met bijzondere aandacht voor regionale contrasten tussen stad en directe omgeving. De enorme inspanning die de overheid zich heeft getroost op het terrein van de woningbouw wordt in kaart gebracht. De huisvestingssituatie van de verschillende categorieŽn bewoners wordt doorgelicht, hun ervaringen op de woningmarkt worden gevolgd. De woonmilieus in steden en dorpen worden getypeerd en geconfronteerd met de woonvoorkeuren.

 

bron: Atlas van Nederland, Proefdeel, 1984 (Prof. Dr. M. de Smidt)  

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland