Inhoud
Wonen
Woningtekorten per provincie
Woningen en woningdichtheid per provincie en woningdichtheid per gemeente
Bestand aan woningen gebouwd vr 1945
Woningen met tekortkomingen
Woningen in flats en andere meergezinshuizen
Oververtegenwoordiging van woningmarktsectoren
Woningmarktsectoren
Woningproductie naar financieringswijze
Groei van de woningvoorraad per gemeente
Starters
Doorstromers
Doorstromingsfrictie per woningmarktgebied
Woonsituatie per gemeente
Regionale woonvoorkeur