Atlas van Nederland

Wonen

Woningtekorten per provincie (+ Rijnmond), 1982

 

In dichtbevolkte gebieden zoals Rijnmond zijn, ondanks procentueel lage tekorten, in absolute cijfers gemeten toch nog grotere aantallen woningen nodig.

 

1 hokje = 250 woningen 

De oppervlakte van elke provincie is proportioneel met het tekort aan woningen. 

 

 

woningtekort als percentage van de woningvoorraad van elke provincie 

 

bron: Atlas van Nederland, deel 5: Wonen, 1984

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland