Atlas van Nederland

Dorpen

Autobezit per provincie, 1986

 

In stedelijke gebieden zijn de bevolkingscategorieŽn die niet tot de autobezitters behoren relatief meer vertegenwoordigd dan op het platteland. Naast verschillen in bevolkingssamenstelling speelt hierbij ook de beschikbaarheid van een alternatief in de vorm van goede openbaar vervoorsvoorzieningen een rol. Omdat de bereikbaarheidsproblematiek in de plattelandsgebieden sterker speelt dan in de steden, maakt het relatief lage autobezit in Groningen en Friesland de bereiksituatie voor de bevolking aldaar extra kwetsbaar.

 

 

aantal auto's per 1.000 huishoudens per provincie 

Nederland gemiddeld: 925 auto's per 1.000 huishoudens 

 

bron: Atlas van Nederland, deel 4: Dorpen, 1990

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland