Atlas van Nederland

Dorpen

Voorzieningenniveau van dorpen, 1985

 

In deze kaart is de voorzieningensituatie per dorp gerelateerd aan het inwoneraantal. Voor elk van de 20 vaste voorzieningen is uitgerekend hoeveel voorzieningen per hoofd van de bevolking aanwezig zijn. Vervolgens zijn voor elk dorp deze verhoudingscijfers over alle 20 voorzieningen gesommeerd. Op deze manier worden de verschillen in bevolkingsomvang tussen de dorpen weggemiddeld. Kleine dorpen met weinig voorzieningen kunnen zodoende een hoog voorzieningenniveau bezitten. Uit de kaart komt duidelijk naar voren dat dorpen die gelegen zijn in de nabijheid van steden doorgaans een laag voorzieningenniveau hebben.

 

gemeentelijke indelilng 1985

 

 

voorzieningenniveau 

Opgenomen zijn de bebouwingsplattegronden van kernen >= 10.000 inwoners.

 

bron: Atlas van Nederland, deel 4: Dorpen, 1990

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland