Atlas van Nederland

Dorpen

Aanwezigheid van enkele voorzieningen in dorpen, 1985

 

Door het verband tussen bevolkingsomvang en aanwezigheid van vaste voorzieningen zijn in provincies met veel kleinde dorpen dikwijls dorpsvoorzieningen afwezig. Vooral de dorpen in de drie noordelijke provincies hebben een slechte voorzieningensituatie. Dorpen in de provincie Drente missen relatief vaak de detailhandelvoorziening, de huisarts en de postvoorziening. In Friesland komt vooral de vaste bibliotheekvoorziening weinig voor. De voorzieningensituatie in de Zeeuwse dorpen is in vergelijking tot het Noorden beter, omdat de dorpen in Zeeland doorgaans groter zijn dan in het Noorden. Veel Zeeuwse dorpen hebben daarnaast een relatief goed voorzieningenniveau als gevolg van het hulpprogramma na de watersnood in 1953.

 

 

aandeel van de dorpen waarin de voorziening aanwezig is 

 

bron: Atlas van Nederland, deel 4: Dorpen, 1990

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland