Atlas van Nederland

Dorpen

Toekomstige bevolkingsgroei en vergrijzing

 

Steeds meer plattelandsgemeenten zullen in de toekomst te maken krijgen met een sterk vergrijzende bevolking. Dit geldt vooral voor de landelijke gebieden in de buurt van de steden. Als gevolg van de suburbanisatie in de jaren zestig en zeventig hebben veel peri-urbane landelijke gebieden nu nog een relatief jonge bevolkingsopbouw. Maar de suburbanisanten van gisteren zijn de bejaarden van morgen. De groei van het aantal ouderen in zuidelijk Nederland houdt daarnaast verband met de lange tijd relatief hoge vruchtbaarheid in deze streken. Het aandeel ouderen onder de bevolking in het Noorden en Zeeland is nu reeds vrij hoog. Daarnaast is een deel van de potentiŽle bejaarden uit deze gebieden naar het westen verhuisd. Vandaar dat de toename van de vergrijzing hier gering zal zijn. Het gevolg van deze ontwikkeling is dat de vergrijzing in de toekomst gelijkmatig over Nederland verdeeld is.

 

Indeling in stedelijke agglomeraties, peri-urbane gebieden en extra-urbane gebieden.

 

 

groei van het aandeel ouderen (65 +) in de periode 1985 - 2010 ten opzichte van 1985 

 

bron: Atlas van Nederland, deel 4: Dorpen, 1990

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland