Atlas van Nederland

Dorpen

Traditionele agrarische bewoningstypen

 

Op basis van topografische kaarten van omstreeks 1850 is Nederland ingedeeld naar ouderdom van het cultuurlandschap en naar spreiding en vorm van de bewoning. De later in gebruik genomen delen van Nederland zijn naar overeenkomstig patroon in de betreffende categorieŽn ingedeeld. Op veel plaatsen is het oude bewoningspatroon niet meer aanwezig.

 

 

agrarische bewoningstypen

 

bron: Atlas van Nederland, deel 4: Dorpen, 1990

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland