Atlas van Nederland

Dorpen

Voorzieningensituatie in de dorpen, 1985

 

Bijna 60 % van de nederzettingen met minder dan 10.000 inwoners heeft de beschikking over een volledig basispakket aan voorzieningen. In functionele zin is pas sprake van een dorp wanneer een dergelijk basispakket aanwezig is. In het algemeen geldt dat er via het noodzakelijk draagvlak een relatie bestaat tussen de bevolkingsomvang van de nederzetting en de aanwezigheid van voorzieningen. Gehuchten met een onvolledig basispakket of geen enkele basisvoorziening hebben meestal weinig bevolking. Ook de nabijheid van steden is van belang. De dorpsbevolking dichtbij de steden is sterk georiŽnteerd op de stad. In het Westen liggen veel nederzettingen met een onvolledig basispakket.

 

gemeentelijke indeling 1985

 

 

Opgenomen zijn de namen van plaatsen met meer dan 50.000 inwoners.

 

bron: Atlas van Nederland, deel 4: Dorpen, 1990

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland