Atlas van Nederland

Steden

Stedenpatroon 1985

 

In 1985, toen Nederland ongeveer 14,5 miljoen inwoners telde was het aandeel van de stedelijke centra en agglomeraties in de totale bevolking opgelopen tot 72 %. Daarvan was 18 % woonachtig in de 137 plaatsen met 10.000 tot 50.000 inwoners. Dat het aantal plaatsen in deze grootteklasse is afgenomen, komt vooral door het doorschuiven van tal van kleine steden naar de categorie 50.000 tot 100.000 inwoners. Baseert men zich niet op de bevolkingscijfers van plaatsen, maar van gemeenten, dan krijgt men een totaal ander - en nogal vertekend - beeld van de verstedelijking. In gemeenten met 10.000 tot 50.000 inwoners woonde in 1985 ongeveer 44 % van de totale bevolking. Vele van deze gemeenten hebben echter geen woonkern met tenminste 10.000 inwoners.

 

gemeentelijke indeling 1985

 

 

bron: Atlas van Nederland, deel 3: Steden, 1988

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland