Atlas van Nederland

Steden

Stedenpatroon 1971

 

In 1971 is volgens de volkstelling het aantal plaatsen en agglomeraties met meer dan 10.000 inwoners toegenomen tot in totaal 175, waarvan 143 in de grootteklasse 10.000 tot 50.000 inwoners. De kaart laat duidelijk zien, dat het aantal gemeenten waarvan de hoofdkern tenminste 10.000 inwoners telde, aanzienlijk is toegenomen in de Randstad, in Noord-Brabant en op de Veluwe. Ook het aantal middelgrote steden is gegroeid. Van de ruim 13,7 miljoen inwoners in 1971, woonde 62,7 % in een plaats van 10.000 of meer inwoners.

 

gemeentelijke indeling 1985

 

 

bron: Atlas van Nederland, deel 3: Steden, 1988

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland