Atlas van Nederland

Steden

Stedelijke ontwikkeling 1795 - 1986

 

In het groeiproces van de Nederlandse steden gedurende de laatste twee eeuwen kunnen perioden worden onderscheiden. In deze perioden is de groei steeds in andere steden geconcentreerd al naar gelang de maatschappelijke ontwikkeling die Nederland doormaakte

 

 afname / toename inwonertal ten opzichte van de gemiddelde bevolkingsgroei in de betreffende periode

 

Opgenomen zijn die stedelijke gemeenten die in 1795 tenminste 7.500 inwoners hadden of in 1986 tenminste een bebouwde kom met 50.000 inwoners of meer. Om in een bepaalde periode in kaart te worden gebracht moet de betreffende stedelijke gemeente bovendien aan het eind van die periode tenminste 7.500 inwoners tellen.

 

 

a. 1795 - 1840

 

 aantal inwoners in 1840

 

 

b. 1840 - 1899

 

 aantal inwoners in 1899

 

 

c. 1899 - 1930

 

 aantal inwoners in 1930

 

 

d. 1930 - 1986

 

 aantal inwoners in 1986

1) aantal inwoners van Rijswijk is in 1983 weer gezakt tot beneden 50.000

2) in 1973 zijn Jutphaas en Vreeswijk samengevoegd tot Nieuwegein

 

bron: Atlas van Nederland, deel 3: Steden, 1988

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland