Atlas van Nederland

Steden

Stedelijk gebied per provincie, 1983

 

De morfologische verstedelijking is in diverse delen van Nederland zeer verschillend. De hoeveelheid bebouwd en onbebouwd stedelijk gebied per inwoner varieert nogal, zoals blijkt uit de provinciale cijfers. Hoe sterker de verstedelijking, des te geringer de gemiddelde hoeveelheid stedelijk gebied per inwoner is.

 

 

 aandeel stedelijk gebied van het landoppervlak per provincie in hectares

De getallen in de cirkels betreffen de percentages onbebouwd respectievelijk bebouwd stedelijk gebied van het gehele landoppervlak per provincie.

 

 beschikbaar stedelijk gebied per inwoner

Nederlands gemiddelde:

onbebouwd: 3,45 %

bebouwd: 7,9 %

 

bron: Atlas van Nederland, deel 3: Steden, 1988

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland