Atlas van Nederland

Steden

Omgevingsadressendichtheid per gemeente, 2000

 

Omgevingsadressendichtheid: Het gemiddeld aantal adressen per km2 binnen een cirkel met een straal van 1 kilometer op 1 januari van het betreffende jaar. De omgevingsadressendichtheid beoogt de mate van concentratie van menselijke activiteiten (wonen, werken, schoolgaan, winkelen, uitgaan etcetera) weer te geven. Deze maatstaf vormt de basis voor de indeling van gemeenten naar stedelijkheid. Voor de berekening van de maatstaf is eerst voor ieder adres binnen een gemeente de adressendichtheid vastgesteld van een gebied met een straal van 1 kilometer rondom dat adres. Daarna is het gemiddelde berekend van de omgevings- adressendichtheden van alle afzonderlijke adressen binnen de gemeente.

 

gemeentelijke indeling 1 januari 2000

 

 

 gemiddeld aantal adressen in de omgeving van ieder adres

 

bron: CBS, gegevens bewerkt door het RIVM (Henriette Giesbers), 2001

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland