Atlas van Nederland

Steden

Stedelijke agglomeraties in West-Europa, 1986

 

Een agglomeratie is een aaneengesloten bebouwde kom, ongeacht de bestuurlijke grenzen. Schiedam behoort zodoende bij de agglomeratie Rotterdam en Amstelveen bij die van Amsterdam. De kaart maakt duidelijk dat onze vier grote steden ook in Westeuropees verband verband qua inwonertal niet echt meetellen, ook al halen de agglomeraties van Rotterdam en Amsterdam (net) de grens van 1 miljoen inwoners. Het CBS hanteert in de typologie naar urbanisatiegraad voor de selectie van grote steden een aan de Nederlandse situatie aangepaste grens van 100.000 inwoners.

 

 

 stedelijke agglomeraties

Opgenomen zijn de agglomeraties met meer dan 350.000 inwoners.

 

bron: Atlas van Nederland, deel 3: Steden, 1988

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland