Atlas van Nederland

Bewoningsgeschiedenis

Beschermde stads- en dorpsgezichten

 

Een overzicht van de ligging van de beschermde stads- en dorpsgezichten.

 

 

a. per 1 januari 1984

 

 Beschermde stads- en dorpsgezichten ex artikel 20 van de monumentenwet

 

bron: Atlas van Nederland, deel 2: Bewoningsgeschiedenis, 1984

 

De stads- en dorpsgezichtenkaart toont alle gebieden waarvoor (recent of langer geleden) de procedure is gestart om het gebied aan te wijzen als rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht (ex artikel 35 van de Monumentenwet 1988). Dit betekent dat de kaartlaag niet alleen de gebieden bevat waarvoor de procedure nog loopt en waarvoor de procedure heeft geresulteerd in een aanwijzing als rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht maar ook waarvoor de aanwijzing inmiddels is ingetrokken.

 

 

b. 2003

 

 

bron: Rijksdienst voor de Monumentenzorg, opgemaakt door Gerard Havik en Eddie Poppe, 2004

copyright: 2004, Rijksdienst voor de Monumentenzorg en Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland