Atlas van Nederland

Bewoningsgeschiedenis

Groei van de steden tussen 1815 en 1869

 

Steden met meer dan 5.000 inwoners in 1840 respectievelijk 1869, die in de periode 1815 - 1840, respectievelijk 1840 - 1869 sterker groeiden dan de bevolking van de provincie van ligging. In het groeigedrag valt weinig continu´teit te bespeuren: slechts vijf steden vertonen in beide tijdvakken een bovennormale groei.

 

 

 Steden met een bovennormaal groeipercentage in de periode:

 

bron: Atlas van Nederland, deel 2: Bewoningsgeschiedenis, 1984

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland