Atlas van Nederland

Bewoningsgeschiedenis

Ontwikkeling van het spoorwegnet, 1855 - 1920

 

De ogenschijnlijk op zichzelf staande lijnen in 1855 blijken deels uitlopers te zijn van buitenlandse netwerken: Maastricht - Aken, Roosendaal - Breda. De verbinding Roosendaal - Moerdijk verzorgt samen met de stoombootlijn Moerdijk - Rotterdam de belangrijke verbinding Antwerpen - Rotterdam. In 1856 wordt Nederland vanuit Arnhem aangesloten op het Duitse spoorwegnet. Tussen 1868 en 1870 komt de belangrijke noord-zuid-verbinding tussen Utrecht en 's-Hertogenbosch tot stand. Twee segmenten in West-Brabant en Zuid-Limburg worden in 1865 / 1866 via Venlo met elkaar verbonden door de lijn Tilburg - Maastricht. In de periode 1870 - 1920 is duidelijk zichtbaar hoe het hoofdlijnennet wordt aangevuld met een groot aantal toevoerlijnen en dwarsverbindingen, die voor kortere routes zorgen en steeds meer plaatsen van railvervoer voorzien.

 

 

a. 1855

 

 

 

 

b. 1870

 

 

 

 

c. 1920

 

 

bron: Atlas van Nederland, deel 2: Bewoningsgeschiedenis, 1984

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland