Atlas van Nederland

Bewoningsgeschiedenis

Handelswegen in de late Middeleeuwen

 

In de twaalfde en de dertiende eeuw liep de voornaamste handelsroute te water vanuit het noorden naar het Rijnland over de stad Utrecht, in de dertiende eeuw nam de route langs de IJsselsteden in belang toe. In de veertiende en vijftiende eeuw verplaatste het handelsverkeer zich naar Holland. De aangegeven Hanzesteden waren in 1500 aangesloten bij de Duitse Hanze met als centrum Lübeck. Tot de oudere Hanzesteden behoren Deventer, Zutphen en Harderwijk die reeds in de veertiende eeuw in het Hanzeverband waren opgenomen.

 

 

 

bron: Atlas van Nederland, deel 2: Bewoningsgeschiedenis, 1984

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland