Inhoud
Bewoningsgeschiedenis
Nederland in de Romeinse tijd
Nederland omstreeks 800
Winst en verlies tussen 800 en 1850
Handelswegen in de late Middeleeuwen
Ontwikkeling van het land- en waterwegennet en steden naar inwonertal in 1795
Ontwikkeling van de steden tot 1795
Ontwikkeling van het spoorwegnet
Stedelijke bevolking per provincie in 1815 en 1869
Groei van de steden tussen 1815 en 1869
De meest ge´ndustrialiseerde gemeenten in 1876
Beschermde stads- en dorpsgezichten
Wachttorens bewaakten Romeinse grens